Välkommen till Skanska i Sveriges kemdatabas

I Skanskas kemdatabas kan du som skall utföra arbete åt Skanska kontrollera att de kemiska produkter du vill använda är godkända enligt Skanska i Sveriges miljö- och hälsokrav för kemikalier. Du kan även skapa förteckningar över de produkter du använder. I databasen kan du söka på ett specifikt produktnamn, en leverantör eller en viss produktgrupp. Om produkten du söker har utvärderats inom Skanska tidigare, ser du vilken av följande värderingar den har fått:

 • Förbjuden
 • Produkten får ej användas.
 • Utfasning
 • Produkten får ej användas, undantag görs enbart om alternativ saknas.
 • Observera fara
 • Produkten medför någon form av fara och måste hanteras så att riskerna minimeras. Finns ett godkänt alternativ bör detta väljas istället.
 • Godkänd
 • Produkten är godkänd att använda.
 • Miljöval
 • Produkten är miljömärkt.

  Mer information om Skanska i Sveriges kemikaliekrav hittar du på www.skanska.se, eller då du loggat in i databasen.
  Produkternas miljöutvärdering är enbart relevant för verksamhet inom Skanska i Sverige. I andra sammanhang får inte någon referens göras till miljöutvärderingen utan ett skriftligt medgivande från Skanskas miljösamordnare.

  Om din produkt saknas i databasen skall den kontrolleras gentemot Skanska i Sveriges kemikaliekrav. Nya produkter läggs enbart in i databasen på förfrågan internt inom Skanska.

  Har du några frågor eller funderingar, kontakta oss!

  Inloggninguppgifter till kemdatabasen får du via Skanska, genom din kontaktperson på projektet eller anläggningen.

  Logga in:

  Användarnamn (din e-postadress):
  Lösenord:
  Glömt lösenord?
  34.238.189.171